Chlamydiosis 375x375 - کلامیدیوسیس در پرندگان شکاری

کلامیدیوسیس در پرندگان شکاری

کلامیدیوسیس در پرندگان شکاری (Chlamydiosis) یا (Capillaria annulata) از آنجایی که این بیماری در بین طوطی ها نیز بسیار رایج است، لذا بعضاً به آن تب […]
bird of prey 375x375 - بیماری کاپیلاریا در پرندگان شکاری

بیماری کاپیلاریا در پرندگان شکاری

بیماری کاپیلاریا در پرندگان شکاری (Cappilaria) کاپیلاریا با نام کرم گرد کوچک نیز شناخته می شود. نام علمی این کرم کاپیلاریا آمیولاتا (Capillaria amulata) می باشد […]
bumblefoot healed 375x375 - بیماری بامبل فوت در پرندگان شکاری

بیماری بامبل فوت در پرندگان شکاری

بیماری بامبل فوت در پرندگان شکاری (Bumblefoot) این بیماری در کف پای پرنده دیده می شود و چندین نوع باکتری مختلف ممکن است سبب بروز آن […]
Apoplexy birds of prey 375x375 - بیماری آپوپلسکی و آسپرگیلوسیس در پرندگان شکاری

بیماری آپوپلسکی و آسپرگیلوسیس در پرندگان شکاری

بیماری آپوپلسکی و آسپرگیلوسیس در پرندگان شکاری آپوپلسکی (Apoplexy) این بیماری به صورت لرزش و انقباض های غیرارادی ماهیچه ها بروز می کند. این بیماری به […]
Diseases of Birds of prey 375x375 - بیماری های پرندگان شکاری

بیماری های پرندگان شکاری

بیماری های پرندگان شکاری تشخیص بیماری یک پرنده ی شکاری و درمان آن، یک بخش مهم و حیاتی برای داشتن یک پرنده ی سالم است ممکن […]
Disinfecting and cleaning birds 375x375 - ضدعفونی و نظافت کردن پرندگان شکاری

ضدعفونی و نظافت کردن پرندگان شکاری

ضدعفونی و نظافت کردن پرندگان شکاری پاکیزه نگهداشتن وسایل یک امر ضروری است، بهترین ماده گندزدا و ضدعفونی کننده را می توان از مخلوط کردن ماده […]
Raise in the birds of prey 375x283 - بالا آوردن در پرندگان شکاری

بالا آوردن در پرندگان شکاری

بالا آوردن در پرندگان شکاری (Casting) مواد بالا آورده شده به رنگ های مختلفی دیده می شوند و ترکیب آنها نیز متفاوت است و عمدتاً به […]
Falcons Posing 067 600x400 375x375 - فضله پرندگان شکاری

فضله پرندگان شکاری

فضله پرندگان شکاری فضله به فرم های مختلفی دیده می شود. برخی از آنها آبکی و برخی دیگر خشک هستند و می تواند به رنگ قهوه […]
Hunting Birds Poultry Health 375x351 - بهداشت پای پرندگان شکاری

بهداشت پای پرندگان شکاری

بهداشت پای پرندگان شکاری هر آسیب کوچکی در پاها میتواند مشکلات بزرگی را برای پرنده بوجود آورد وجود یک میخچه کوچک در کف پای پرنده، آغازی […]
young eagle attitude 12596 600x450 375x375 - بهداشت بخش صورت در پرندگان شکاری

بهداشت بخش صورت در پرندگان شکاری

بهداشت بخش صورت در پرندگان شکاری سخت نفس کشیدن، نفس کشیدن به صورت سطحی و ایجاد صدای خس خس هنگام تنفس، نشانگر بیمار بودن پرنده است. […]