دلفین بینی بطری معمولی

Bottlenose dolphin with young - دلفین بینی بطری معمولی

دلفین بینی بطری معمولی نام فارسی: دلفین بینی بطری معمولی نام انگلیسی: Bottlenose Dolphin نام علمی: Tursiops truncatus خانواده: دلفین ها (Delphinidae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: در اقیانوس های هند، اطلس و جنوب اقیانوس آرام زندگی می کند. در ایران در خلیج فارس و دریای عمان دیده می شود. زیستگاه: دلفین های بینی بطری در آب […]

نهنگ بزرگ

Blue Whale - نهنگ بزرگ

نهنگ بزرگ نام فارسی: نهنگ بزرگ / نهنگ آبی نام انگلیسی: Blue Whale نام علمی: Balaenoptera musculus خانواده: وال ها (Balaenopteridae) پراکنش: در همه اقیانوس ها پراکنده است و در ایران در خلیج فارس و دریای عمان دیده می شود. زیستگاه: محل زندگی نهنگ بزرگ در آب های گرم اقیانوس هاست. اندازه: طول بدن نهنگ […]

پازن

stock   wild goat by hmdll d4oyjb4 - پازن

پازن نام فارسی: کلی (نر) و بز (ماده)/ پازَن بز کوهی نام انگلیسی: Wild Goat نام علمی: Capra aegagrus خانواده: گاوسانان (Bowidae) جمعيت: تامعلوم پراکنش: در پاکستان، افغانستان. ترکمنستان، ترکیه، یونان و قفقاز دیده می شود و در ایران در همهٔ نقاط به جز مناطق کویری مرکزی پراکنده است. زیستگاه: پازن ها در مناطق کوهستانی […]

گوسفند وحشی اوریال

urial - گوسفند وحشی اوریال

گوسفند وحشی اوریال نام فارسی: قوچ (تر) و میش (مادہ) اوریال/ گوسفند وحشی اوریال نام انگلیسی: Urial نام علمی:  Ovis orientalis arkal خانواده: گاوسانان (Bovidae) پراکنش: در ایران، پاکستان، کشمیر، شمال غربی هندوستان، افغانستان، تاجیکستان ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان پراکنده است. در ایران در شمال خراسان رضوی. خراسان شمالی، شرق گلستان و شمال شرق استان […]

آهو

goitered gazelle by vampynella d5astm4 - آهو

آهو نام فارسی: آهو نام انگلیسی: Goitered Gazelle نام علمی: Gazella subgutturosa خانواده: گاوسانان (Bovidae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: در عربستان، پاکستان، تبت تا مغولستان، ترکمنستان و ترکیه زندگی می کند. در ایران در قزوین، زنجان، اصفهان، تهران، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان، خوزستان، لرستان، همدان، کردستان، سواحل خلیج فارس و جزیره های خارک و […]

گراز

Wild boar - گراز

گراز نام فارسی: گراز نام انگلیسی: Wild Boar نام علمی: Sus scrofa خانواده: خوک ها (Suidae) جمعیت: نامعلوم زیستگاه: گراز در انواع زیستگاه ها زندگی می کند اما مناطق پر آب با پوشش گیاهی بلند را ترجیح می دهد. اندازه: طول بدن گراز 100 تا 180 سانتی متر، طوں دمش 10 تا 20 سانتیمتر، ارتفاع […]

گور ایرانی

wildassSmallGobi1 Petra Kaczensky - گور ایرانی

گور ایرانی نام فارسی: گور ایرانی نام انگلیسی: Persian Wild Ass نام علمی: Equus hemionus onager خانواده: اسب و الاغ (Equidae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: تنها در ایران، در منطقه ی توران در سمنان، در منطقه ی بهرام گور نیریز فارس و مهریز یزد زندگی می کند. زیستگاه: دشت ها، تپه ماهورهای کوتاه، در منه زارها، […]

شوکا

roe deer buck IMG 8667 lw - شوکا

شوکا نام فارسی: شوکا نام انگلیسی: Roe Deer نام علمی: Capreolus capreolus خانواده: گوزن ها (Cervidae) پراکنش: در اروپا و آسیا پراکنده است. در ایران، در استان های گلستان، گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی و کرمانشاه دیده می شود. زیستگاه: شوکا در مناطق جنگلی زندگی می کند. اندازه: طول بدن شوکا ۹۴ تا 137 سانتی متر، […]

گوزن زرد ایرانی

Persian fallow deer 2 - گوزن زرد ایرانی

گوزن زرد ایرانی نام فارسی: گوزن زرد ایرانی نام انگلیسی: Persian Fallow Deer نام علمی: Dama mesopotamica خانواده: گوزن ها (Cervidae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: در گذشته، در شمال آفریقا تا میان رودان (عراق و ایران) پراکنده بود ولی در زمان حاضر فقط در ایران، به طور طبیعی در دز و کرخه، زندگی می کند. تعداد […]

مرال

Red Deer  - مرال

مرال نام فارسی : مَرال نام انگلیسی: Red Deer نام علمی: Cervus elaphus خانواده: گوزن ها (Cervidae) جمعيت: تامعلوم پراکنش: در قاره های اروپا، شمال آفریقا و آسیا پراکنده است. در ایران در استان های گلستان، مازندران و گیلان زندگی میکند. تعدادی نیز به منطقهٔ ارسباران در آذربایجان شرقی منتقل شده اند. زیستگاه: مرال در […]