زاغ بور

unnamed file 1 - زاغ بور

زاغ بور نام فارسی: زاغ بور / بور مرغ / زاغ کویری نام انگلیسی: Iranian Ground – Jay نام علمی: Podoces pleskei خانواده: کلاغیان (Corvidae) جمعیت: در سال های اخیر جمعیت آن به شدت کاهش پیدا کرده است. تخریب زیستگاه ها به دلیل گسترش کشاورزی قطع یوته ها و درختان حضور دام ها و چرای […]

زاغی

Black billedMagpie - زاغی

زاغی نام فارسی: زاغی نام انگلیسی: Black – Billed Magpie نام علمی: Pica pica خانواده: کلاغیان (Corvidae) جمعیت: جمعیت زاغی ها بسیار زیاد است. پراکنش: در بیشتر نقاط اوراسیا، شمال آمریکا و در آلاسکا و غرب آن زیست می کند. در اروپا فقط در مناطق سردسیر آلاسکای شمالی، اسکاتلند و مناطق بلند اسکاندیناوی و توندرا […]

مرغ مینا

minah - مرغ مینا

مرغ مینا نام فارسی: مرغ مینا نام انگلیسی: Common Myna نام علمی: Acridotheres tristis خانواده: ساریان (Sturnidae) جمعیت: در سال های اخیر، از جمعیت میناها کاسته شده است. به این سبب باید برای شکار و صید آنها محدودیت های بیشتری قرار داد. پراکنش: در بخشهای زیادی از جهان دیده می شود. محدودهٔ پراکنش آن د […]

سار

Starling - سار

سار نام فارسی: سار نام انگلیسی: Starling نام علمی: Sturnus vulgaris خانواده: ساریان (Sturnidae) جمعیت: جمعیت زیادی دارد و گاه در دسته های بسیار بزرگ دیده می شوند. پراکنش: در جهان پراکنش گسترده ای دارد و در اغلب کشورها و مناطق دیده می شود. در ایران در همهٔ کشور پراکنده است اما در نیمهٔ شمالی […]

گنجشک خانگی

Passer domesticus - گنجشک خانگی

گنجشک خانگی نام فارسی: گنجشک خانگی نام انگلیسی: House sparrow نام علمی: Passer domesticus خانواده: گنجشکیان (Ploceidae) جمعیت: از آنجا که گنجشک ها توانسته اند خود را با محیط های انسانی سازگار کنند، در شهرها و اطراف آنها، جمعیت مناسبی دارند اما در سال های اخیر، تعداد آنها به سرعت در حال کاهش است. پراکنش: […]

سهره طلایی

Carduelis carduelis - سهره طلایی

سهره طلایی نام فارسی: سهره طلایی نام انگلیسی: European Goldfinch نام علمی: Carduelis carduelis خانواده: سهره ییان (Fringillidae) جمعیت: جمعیت زیادی ندارد و دربارهٔ آن مطالعات چندانی صورت نگرفته است. پراکنش: در جهان در سراسر جنوب و مناطق معتدل اروپا تا مرز سیبری زیست می کند. به فنلاند و شمال روسیه هم مهاجرت می کند. […]

شهدخوار

Purple sunbird - شهدخوار

شهدخوار نام فارسی: شهدخوار نام انگلیسی: Purple sunbird نام علمی: Nectannia asiatica خانواده: شهدخواریان (Nectariniidae) جمعیت: در مناطق زیست خود جمعیت مناسبی دارد. پراکنش: در نواحی جنوبی ایران در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان دیده می شود. زیستگاه: شهدخوارها در باغ های بزرگ، کشتزارها، گزستان های حاشیه ی رودها، در میان بوته های […]

چرخ ریسک پشت بلوطی

Remiz pendulinus - چرخ ریسک پشت بلوطی

چرخ ریسک پشت بلوطی نام فارسی: چرخ ریسک پشت بلوطی نام انگلیسی: Eurasian Penduline Tit نام علمی: Remiz pendulinus خانواده: پشت بلوطی چرخ ریسکیان (Remizidae) جمعیت: در مورد این گونه اطلاعات کافی در دسترس نیست و نمی توان دربارهٔ جمعیت آن اظهار نظر کرد. پراکنش: تابستان ها در شرق آلمان دیده می شود و در […]

سینه سرخ

European Robin - سینه سرخ

سینه سرخ نام فارسی: سینه سرخ نام انگلیسی: European Robin نام علمی: Erithacus rubecula خانواده: توکایان (Turdidae) جمعیت: در نیمهٔ شمالی کشور، به ویژه زمستان ها جمعیت تقریباً زیادی دارد. پراکنش: در جهان در مناطق معتدلی شامل مدیترانه و اروپای شمالی، زادآوری دارد. این پرنده بومی شمال ایران و استان های آذربایجان شرقی و غربی […]

الیکایی

Troglodytes troglodytes - الیکایی

الیکایی نام فارسی: الیکایی نام انگلیسی: Winter Wren نام علمی: Troglodytes troglodytes خانواده: الیکاییان (Troglodytidae) جمعیت: در زیستگاه های خود در شمال کشور جمعیت چندانی ندارد. پراکنش: در سراسر اوراسیا از اروپا از طریق هیمالیات ژاپن پراکنده است. در ایران در قسمت های شمالی کشور در استان های خراسان شمالی گلستان مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی […]