خورشید ماهی اقیانوسی

Ocean Sunfish - خورشید ماهی اقیانوسی

خورشید ماهی اقیانوسی نام فارسی: خورشید ماهی اقیانوسی نام انگلیسی: Ocean Sunfish نام علمی: Mola mola خانواده: خورشید ماهی اقیانوسی (Molidae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: این ماهی در شرق اقیانوس آرام، شرق و غرب اقیانوس اطلس، اقیانوس هند و خلیج فارس و دریای عمان پراکنده است. ریستگاه: خورشیدماهی اقیانوسی در دریاهای گرم تا معتدل و در […]

میگو ماهی

Grooved Razor – Fish - میگو ماهی

میگو ماهی نام فارسی: میگو ماهی نام انگلیسی: Grooved Razor – Fish نام علمی: Centriscus scutatus خانواده: میگوماهیان (Centriscidae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: اقیانوس آرام، دریای سرخ، استرالیا و خلیج فارس و دریای عمان محل پراکنش میگوماهی است. زیستگاه: این ماهی در آب های گرم دریایی و لب شور و مناطق مرجانی زندگی می کند. اندازه: […]

بادبان ماهی

Sailfish - بادبان ماهی

بادبان ماهی نام فارسی: بادبان ماهی نام انگلیسی: Sailfish نام علمی: Istiophorus platypterus خانواده: نیزه ماهیان (Istiophoridae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: این ماهی در اقیانوس آرام و هند و خلیج فارس و دریای عمان پراکنده است. زیستگاه: بادبان ماهی در آب های سطحی و میانی اقیانوس ها زندگی می کند. اندازه: طول این ماهی حداکثر 320 […]

طوطی ماهی ایرانی

Gulf Parrotfish - طوطی ماهی ایرانی

طوطی ماهی ایرانی نام فارسی: طوطی ماهی ایرانی نام انگلیسی: Gulf Parrotfish نام علمی: Scarus persicus خانواده: طوطی ماهیان (Scaridae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: طوطی ماهی ایرانی در سراسر خلیج فارس زندگی می کند. زیستگاه: دریاهای گرم تا معتدل و صخره های مرجانی محل زندگی طوطی ماهی است. اندازه: طول این ماهی حداکثر 35 سانتی متر […]

گیش بزرگ

Giant Trevally - گیش بزرگ

گیش بزرگ نام فارسی: گیش بزرگ نام انگلیسی: Giant Trevally نام علمی: Caranx ignobilis خانواده: گیش ماهیان (Carangidae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: گیش بزرگ در اقیانوس آرام، دریای سرخ تا سواحل شرقی آفریقا، جنوب تا شمال استرالیا و تنگه ی هرمز و دریای عمان زندگی می کند. زیستگاه: محل زندگی این ماهی، دریاهای گرم و معتدل […]

چسبک ماهی

Live Sharksucker - چسبک ماهی

چسبک ماهی نام فارسی: چسبک ماهی نام انگلیسی: Live Sharksucker نام علمی: Echeneis naucrates خانواده: چسبک ماهیان (Echenidae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: چسبک ماهی در اقیانوس هند، اقیانوس اطلس و دریای عمان زندگی می کند. زیستگاه: دریاهای گرم و معتدل محل زندگی این ماهی است. اندازه: طول بدن چسبک ماهی حداکثر 75 سانتی متر است. ریخت […]

سنگ سر نقره ای

Silver Grunt - سنگ سر نقره ای

سنگ سر نقره ای نام فارسی: سنگ سر نقره ای نام انگلیسی: Silver Grunt نام علمی: pomadasys argenteus خانواده: سنگ سر ماهیان (Haemulidae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: سنگ سر ماهی نقره ای در اقیانوس هند، فیلیپین، چین، شمال تا جنوب استرالیا و خلیج فار و دریای عمان پرکنده است. زیستگاه: آب های ساحلی کم عمق، مصب […]

ماهی زمین کن دم نواری

Bartail Flathead - ماهی زمین کن دم نواری

ماهی زمین کن دم نواری نام فارسی: ماهی زمین کن دم نواری نام انگلیسی: Bartail Flathead نام علمی: Platycephalus indicus خانواده: زمین کن ماهیان (Platycephalidae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: ماهی زمین کن دم نواری در غرب اقیانوس آرام، دریای سیاه، شرق آفریقا، جنوب تا شمال استرالیا، دریای مدیترانه و خلیج فارس و دریای عمان زندگی می […]

عقرب ماهی یا خروس دریایی

Pterois russelli - عقرب ماهی یا خروس دریایی

عقرب ماهی یا خروس دریایی نام فارسی: عقرب ماهی / خروس دریا نام انگلیسی: Plantail Turkey Fish نام علمی: Pterois russelli خانواده: عقرب ماهیان (Scorpaenidae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: عقرب ماهی در اقیانوس آرام، از خلیج فارس تا شرق آفریقا، جنوب و غرب استرالیا و خلیج فارس و دریای عمان پراکنده است. زیستگاه: آب های گرمسیری تا […]

اسبک دریایی خال دار

Spotted Seahorse - اسبک دریایی خال دار

اسبک دریایی خال دار نام فارسی: اسبک دریایی خال دار نام انگلیسی: Spotted Seahorse نام علمی: Hippocampus kudae خانواده: نی ماهیان (سوزن ماهیان) (Syngnathidae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: در اقیانوس اطلس و اقیانوس هند پراکنده است. زیستگاه: آب های شور گرم و حاره ، مناطق دارای علف یا جلبک دریایی، صخره های مرجانی و مصب ها […]