لاک پشت مهمیزدار

Testudo graeca - لاک پشت مهمیزدار

لاک پشت مهمیزدار نام فارسی: لاک پشت مهمیزدار، لاک پشت زمینی، سنگ پشت نام انگلیسی: Spur – thighed Tortoise نام علمی: Testudo graeca خانواده: لاک پشت های زمینی (Testudinidae) پراکنش: لاک پشت مهمیزدار در جنوب شرقی اروپا، مشرق بالکان، غرب آسیا ۔ شمال آفریقا و کشورهای حوزه مدیترانه پراکنده است. در ایران تقریبا در سراسر […]

لاک پشت برکه ای اروپایی

Emys orbicularis - لاک پشت برکه ای اروپایی

لاک پشت برکه ای اروپایی نام فارسی: لاک پشت برکه ای اروپایی نام انگلیسی: European Pond Turtle نام علمی: Emys orbicularis خانواده: لاک پشت های زمینی (Testudinidae) پراکنش: در جنوب و مرکز اروپا، شمال غربی آقریقا (مراکشی تاتوتسی) و جنوبی غربی آسيا پراکنده است. در ایران در زمین های کم ارتفاع کنارهٔ دریای خزر تا […]

لاک پشت لاک نرم فراتی

Rafetus euphraticus - لاک پشت لاک نرم فراتی

لاک پشت لاک نرم فراتی نام فارسی: لاک پشت لاک نرم فراتی نام انگلیسی: Euphrates Softshell Turtle نام علمی: Rafetus euphraticus خانواده: لاک پشت های سه چنگالی (Trionychidae) پراکنش: در دجله و فرات (جنوب ترکیه)، شمال سرقی سوریه و عراق پراکنده است. در ایران فقط در خوزستان در حوضه ی رود کارون و جراحی دیده می […]

لاک پشت دریایی لاک چرمی

Dermochelys coriacea - لاک پشت دریایی لاک چرمی

لاک پشت دریایی لاک چرمی نام فارسی: لاک پشت دریایی لاک چرمی نام انگلیسی: Leatherback turtle نام علمی: Dermochelys coricea خانواده: لاک پشت های لاک چرمی (Dermochelyidae) پراکنش: در سراسر اقیانوس های جهان دیده می شوند. از آلاسکا تا زلاندنو، کشورهای کاستاریکا، هند، گینه، سورینام و گابن مهم ترین محل های لانه سازی این گونه […]

لاک پشت منقار عقابی

Eretmochelys imbricata - لاک پشت منقار عقابی

لاک پشت منقار عقابی نام فارسی: لاک پشت منقار عقابی نام انگلیسی: Hawksbill نام علمی: Eretmochelys imbricata خانواده: لاک پشت های دریایی (Cheloniidae) پراکنش: در آب های ساحلی مناطق حاره ای و زیر حاره ای سراسر جهان پراکنده است. در آب های 82 کشور زندگی و در سواحل 60 کشور لانه سازی می کند. در […]

لاک پشت دریایی سبز

Chelonia mydas - لاک پشت دریایی سبز

لاک پشت دریایی سبز نام فارسی: لاک پشت دریایی سبز نام انگلیسی: Green Turtle نام علمی: Chelonia mydas خانواده: لاک پشت های دریایی (Cheloniidae) پراکتش: لاک پشت سبز در سواحل آفریقا تا دماغه امیدنیک، از شرق در سراسر اقیانوس هند و آرام در شمال تا ژاپن، شمال انگلیس وسواحل جنوبی آلاسکا، از جنوب تا جنوبیاسترالیا […]

وزغ پابیلچه ای سوری

Pelobates syriacus - وزغ پابیلچه ای سوری

وزغ پابیلچه ای سوری نام فارسی: وزغ پابیلچه ای سوری نام انگلیسی: South west asian spade foot toad نام علمی: Pelobates syriacus خانواده: وزغ های پابیلچه ای (Pelobatida) جمعیت: نامعلوم پراکنش: در سوریه، آسیای صغیر، بلغارستان، بوسنی و ماورای قفقاز پراکنده است. در ایران در شمال و شمال غربی تا ارتفاع هزار متری دیده می […]

وزغ رنگارنگ

European Green Toad 1 - وزغ رنگارنگ

وزغ رنگارنگ نام فارسی: وزغ رنگارنگ نام انگلیسی: Changeable Toad / Green Toad نام علمی: Bufo variabilis خانواده: وزغ های حقیقی (Bufonidae) جمعیت: نامعلوم – فراوان پراکنش: در شرق اروپا، شمال آفریقا، جنوب غربی و مرکز آسیا و مدیترانه تا تبت و مغولستان پراکنده است. در ایران در همه ی استان ها دیده می شود. […]

قورباغه درختی

Hyla savignyi - قورباغه درختی

قورباغه درختی اسم فارسی: قورباغه درختی اسم انگلیسی: Tree Frog نام علمی: Hyla savignyi خانواده: قورباغه های درختی حقیقی (Hyidae) جمعیت: نامعلوم – فراوان پراکنش: در فلسطین، سوریه. بین النهرین، مصر، آسیای صغیر، قفقاز، جنوب ترکیه، جنوب ارمنستان و آذربایجان و برخی از جزایر قبرس پراکنده است. در ایران در نیمهٔ غربی کشور دیده می […]

قورباغه مردابی

Rana ridibunda - قورباغه مردابی

قورباغه مردابی اسم فارسی: قورباغه مردابی اسم انگلیسی: Marsh Frog / Laghing Frog نام علمی: Rana ridibunda خانواده: قورباغه های حقیقی (Ranidae) جمعیت: نامعلوم و فراوان پراکنش: در سراسر اروپا، به جز شمال غربی و مرکز ایتالیا، در جنوب غربی آسیا از ترکیه و عراق تا قسمت شمالی پاکستان و ترکمنستان و در شمال غربی آفریقا […]