دلقک ماهی

Yellowtail Clownfish - دلقک ماهی

دلقک ماهی نام فارسی: دلقک ماهی نام انگلیسی: Yellowtail Clownfish نام علمی: Ampjiprion clarkii خانواده: دامسل ماهی ها (Pomacentridae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: خلیج فارس، غرب اقیانوس آرام زیستگاه: مناطق کم عمق دریاهای گرم و صخره های مرجانی اندازه: طول بدن این ماهی حداکثر به 15 سانتی متر می رسد. ریخت شناسی: بدنی کوچک و رنگین […]

خورشید ماهی اقیانوسی

Ocean Sunfish - خورشید ماهی اقیانوسی

خورشید ماهی اقیانوسی نام فارسی: خورشید ماهی اقیانوسی نام انگلیسی: Ocean Sunfish نام علمی: Mola mola خانواده: خورشید ماهی اقیانوسی (Molidae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: این ماهی در شرق اقیانوس آرام، شرق و غرب اقیانوس اطلس، اقیانوس هند و خلیج فارس و دریای عمان پراکنده است. ریستگاه: خورشیدماهی اقیانوسی در دریاهای گرم تا معتدل و در […]

میگو ماهی

Grooved Razor – Fish - میگو ماهی

میگو ماهی نام فارسی: میگو ماهی نام انگلیسی: Grooved Razor – Fish نام علمی: Centriscus scutatus خانواده: میگوماهیان (Centriscidae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: اقیانوس آرام، دریای سرخ، استرالیا و خلیج فارس و دریای عمان محل پراکنش میگوماهی است. زیستگاه: این ماهی در آب های گرم دریایی و لب شور و مناطق مرجانی زندگی می کند. اندازه: […]

بادکنک ماهی زیتونی

22600211 - بادکنک ماهی زیتونی

بادکنک ماهی زیتونی نام فارسی: بادکنک ماهی زیتونی نام انگلیسی: Milk Spotted Puffer نام علمی: Chelonodon patoca خانواده: بادکنک ماهیان چهاردندانی جمعیت: نامعلوم پراکنش: این ماهی در اقیانوس آرام، جنوب شرقی اقیانوس اطلس، سواحل جنوبی آفریقا و خلیج فارس و دریای عمان پراکنده است. زیستگاه: بادکنک ماهی زیتونی در اب های شور و لب شور […]

شیرماهی

6528742eaa42915f9bda5586bf0a1133 - شیرماهی

شیر ماهی نام فارسی: شیرماهی نام انگلیسی: Narrow – Barred Spanish Mackerel نام علمی: Scombromorus commerson خانواده: تن ماهیان (Scomboridae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: این ماهی در بخش هایی از اقیانوس های آرام، اطلس و هند و خلیج فارس و دریای عمان پراکنده است. زیستگاه: شیرماهی در آب های شور گرم و حاره زندگی می کند. […]

بادبان ماهی

Sailfish - بادبان ماهی

بادبان ماهی نام فارسی: بادبان ماهی نام انگلیسی: Sailfish نام علمی: Istiophorus platypterus خانواده: نیزه ماهیان (Istiophoridae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: این ماهی در اقیانوس آرام و هند و خلیج فارس و دریای عمان پراکنده است. زیستگاه: بادبان ماهی در آب های سطحی و میانی اقیانوس ها زندگی می کند. اندازه: طول این ماهی حداکثر 320 […]

طوطی ماهی ایرانی

Gulf Parrotfish - طوطی ماهی ایرانی

طوطی ماهی ایرانی نام فارسی: طوطی ماهی ایرانی نام انگلیسی: Gulf Parrotfish نام علمی: Scarus persicus خانواده: طوطی ماهیان (Scaridae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: طوطی ماهی ایرانی در سراسر خلیج فارس زندگی می کند. زیستگاه: دریاهای گرم تا معتدل و صخره های مرجانی محل زندگی طوطی ماهی است. اندازه: طول این ماهی حداکثر 35 سانتی متر […]

گیش بزرگ

Giant Trevally - گیش بزرگ

گیش بزرگ نام فارسی: گیش بزرگ نام انگلیسی: Giant Trevally نام علمی: Caranx ignobilis خانواده: گیش ماهیان (Carangidae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: گیش بزرگ در اقیانوس آرام، دریای سرخ تا سواحل شرقی آفریقا، جنوب تا شمال استرالیا و تنگه ی هرمز و دریای عمان زندگی می کند. زیستگاه: محل زندگی این ماهی، دریاهای گرم و معتدل […]

چسبک ماهی

Live Sharksucker - چسبک ماهی

چسبک ماهی نام فارسی: چسبک ماهی نام انگلیسی: Live Sharksucker نام علمی: Echeneis naucrates خانواده: چسبک ماهیان (Echenidae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: چسبک ماهی در اقیانوس هند، اقیانوس اطلس و دریای عمان زندگی می کند. زیستگاه: دریاهای گرم و معتدل محل زندگی این ماهی است. اندازه: طول بدن چسبک ماهی حداکثر 75 سانتی متر است. ریخت […]

سنگ سر نقره ای

Silver Grunt - سنگ سر نقره ای

سنگ سر نقره ای نام فارسی: سنگ سر نقره ای نام انگلیسی: Silver Grunt نام علمی: pomadasys argenteus خانواده: سنگ سر ماهیان (Haemulidae) جمعیت: نامعلوم پراکنش: سنگ سر ماهی نقره ای در اقیانوس هند، فیلیپین، چین، شمال تا جنوب استرالیا و خلیج فار و دریای عمان پرکنده است. زیستگاه: آب های ساحلی کم عمق، مصب […]