زخم کف سم در گاو شیری

Sole ulcers in cattle - زخم كف سم در گاو شیری

زخم كف سم در گاو شیری خسارت بارترین علت لنگش، زخم كف سم می باشد هزینه تخمین زده شده برای دامدار در حدود 960 دلار به ازای هر مورد می باشد دلیل این هزینه بالا عوارض شدیدی است كه این جراحت را دنبال می كند كه شامل كاهش باروری، كاهش تولید شیر، دور ریختن شیر […]