یبوست در شترمرغ

یبوست در شترمرغ حضور والدین، دیدن پرندگان دیگر و کارکنان در جایگاه های مجاور مانع از یبوست یا انباشتگی معده می شود؛ زیرا وقتی جوجه ها […]

بیماری های جوجه شترمرغ ناشی از انکوباسیون نادرست

بیماری های جوجه شترمرغ ناشی از انکوباسیون نادرست ۱- جوجه مرطوب ۲- جوجه چسبناک ۳- عدم جذب کیسه زرده ۴- التهاب بند ناف (عفونت کیسه زرده) […]

پرخواری در شترمرغ

پرخواری در شترمرغ این بیماری یک عارضه ناپسند رفتاری می باشد که بیشتر در ماده ها بروز می کند که اگر در یک پرنده ایجاد شود […]

بیماری های دستگاه تولیدمثلی شترمرغ

بیماری های دستگاه تولیدمثلی شترمرغ بیرون زدگی اندام جنسی نر (پرولاپس کلواک) علت بیماری رفت وآمد زیاد این اندام – سرد شدن هوا – رطوبت – […]

بیماری های اندام حرکتی شترمرغ

بیماری های اندام حرکتی شترمرغ ۱- پیچش پا ۲- کج شدن انگشت ها ۳- در رفتن زردپی ۴- شکستگی ها ۵- نرمی استخوان (راشیتیسم) ۶- سندرم […]

بیماری های قارچی شترمرغ

بیماری های قارچی شترمرغ آسپرژیلوزیس این عامل بیماری، شترمرغ های زیر یک ماه را به ذات الریه مبتلا می کند ولی برای بالغین کمتر گزارش شده […]
Ostrich Running 2 375x334 - بیماری های متابولیکی شترمرغ

بیماری های متابولیکی شترمرغ

بیماری های متابولیکی شترمرغ انباشتگی پیش معده این بیماری در تمام سنین شترمرغ ممکن است اتفاق بیافتد که اگر زود درمان نشود باعث مرگ حیوان می […]

انگل های خارجی شترمرغ

انگل های خارجی شترمرغ درمان انگل های خارجی به وسیله اسپری زدن با داروی دکاتیکس ۳ به نسبت ۱/۵ در هزار که بایستی رقیق شده باشد، […]

انگل های داخلی شترمرغ

انگل های داخلی شترمرغ (کوکسیدیوز) این بیماری یکی از خطرناک ترین بیماری های طیور است که ممکن است به مرگ حیوان منتهی شود. پرندگان جوان که […]
Ostrich bacterial diseases 375x375 - بیماری های باکتریایی شترمرغ

بیماری های باکتریایی شترمرغ

بیماری های باکتریایی شترمرغ سل (مایکوباتریوز) یک بیماری مسری که از طریق تنفس و ترشحات آلوده بدن مثل بزاق، مدفوع و بستر عفونی انتقال پیدا می […]