سگ تازی افغان

Afghan shaggy dog - سگ تازی افغان

سگ تازی افغان تاریخچه نژاد تازی افغان برای اولین بار در آثار هنری هندی مورخ ۱۸۰۹ منشا نژاد سگ تازی افغان در افغانستان بوده است. سگ تازی افغان در مناطقی در آسیا توسط قبایل کوچ نشین افغان برای حداقل چند هزار سال پرورش داده شدند . با توجه به تغییرات ارتفاع و آب و هوا […]

سگ نژاد فرنچ بول داگ

French Bulldog - سگ نژاد فرنچ بول داگ

سگ فرنچ بول داگ (French Bulldog) از نژاد عروسکی بول داگ انگلیسی پس از ورود به فرانسه منشا گرفته است و در آنجا به عنوان یک نژاد تکامل یافته یاد می شود. فرنچ بول داگ، سگی پر سر و صدا، فعال و باهوش، با اندازه متوسط یا کوچک و ساختار بدنی محکم و پوشش خارجی […]

سگ نژاد اسپانیل آیریش واتر

Irish Water Spaniel - سگ نژاد اسپانیل آیریش واتر

سگ نژاد اسپانیل آیریش واتر (Irish Water Spaniel) اسپانیل ها در نتیجه تغییری در نژاد ستر در سالیان اخیر (دو قرن گذشته) به وجود آمده اند. هیچ تفاوتی را امروزه بین اسپانیل ها و سترها قائل نبوده، فقط به این دلیل ساده است که هیچ نیازی به تفریق بین این دو وجود ندارد. تنها تشخیص […]

سگ نژاد اسپانیل کلومبر

Clumber Spaniel - سگ نژاد اسپانیل کلومبر

سگ نژاد اسپانیل کلومبر (Clumber Spaniel) این سگ ها در نتیجه تغییری در نژاد ستر در سالیان اخیر (دو قرن گذشته) به وجود آمده اند. هیچ تفاوتی را امروزه بین اسپانیل ها و سترها قائل نبوده، فقط به این دلیل ساده است که هیچ نیازی به تفریق بین این دو وجود ندارد. تنها تشخیص و تفریق […]

سگ نژاد بول داگ

Bulldog - سگ نژاد بول داگ

سگ نژاد بول داگ (Bull Dog) منشا این سگ از انگلستان است. از این سگ تا سال 1835 به منظور هدایت و دنبال کردن گاوهای نر استفاده می شده است و این در زمانی بود که ورزش شکار از طرف قانون منع شده بود.

سگ نژاد اسپانیل کوکر

cocker spaniel - سگ نژاد اسپانیل کوکر

سگ نژاد اسپانیل کوکر (cocker-spaniel) اسپانیل ها در نتیجه تغییری در نژاد ستر در سالیان اخیر (دو قرن گذشته) به وجود آمده اند. هیچ تفاوتی را امروزه بین اسپانیل ها و سترها قائل نبوده، فقط به این دلیل ساده است که هیچ نیازی به تفریق بین این دو وجود ندارد. تنها تشخیص و تفریق صورت […]

سگ نژاد فاکس تریر

Fox terrier - سگ نژاد فاکس تریر

سگ فاکس تریر (Fox terrier) یکی از نژادهای قدیمی انگلیسی است که به منظور کندن زمین و بیرون آوردن روباه از پناهگاه خودش به کار می رفته است. سگ بسیار زیبا با پشت کوتاه، پاهای راست، قوی، عضلانی و پر انرژی می باشد. 2 گونه مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. فاکس تریر (صاف) و […]

سگ نژاد رتریویرها

Rottweiler - سگ نژاد رتریویرها

سگ نژاد رتریویر (Rottweiler) رتریویرها سگ هایی هستند که به منظور جست و جو و آوردن شکار برای شکارچی ها و دوست داران شکار، آموزش دیده اند. اولین سگ هایی که به این منظور آموزش می بینند عبارتند از پودل، ستر و پوینترها. یک سگ رتریویر مناسب سگی است که به منظور و هدف اصلی […]

سگ نژاد آیریش ستر

Irish Setter - سگ نژاد آیریش ستر

سگ نژاد آیریش ستر (Irish Setter) ظاهر عمومی: باید از نظر نژادی خالص و اصیل باشد و ظاهری آرام و دوست داشتنی داشته باشد سر و جمجمه: سر باید بلند و لاغر باشد و باریک و تیز نباشد و در محل اتصال به گوش ها پهن و زمخت نباشد. جمجمه بیضی شکل آنها، حفره ی […]