free feeding dogs 375x375 - ترکیب غذایی سگ ها

ترکیب غذایی سگ ها

ترکیب غذایی سگ ها معمولاً سگ هایی که در خانه نگهداری می شوند با پس مانده های غذایی یا مواد مخلوط جوشیده شده یا غذاهایی نظیر […]
feeding the pregnant dog1 375x270 - تغذیه سگ های مخصوص تولیدمثل

تغذیه سگ های مخصوص تولیدمثل

تغذیه سگ های مخصوص تولیدمثل سگ هایی که به منظور تکثیر نسل استفاده می شوند نیاز به غذا و مراقبت بهتری دارند. غذاهایی نظیر جگر که […]
ask a vet my dog is sick how do i know when to go to the vet 375x322 - تغذیه سگ های مریض

تغذیه سگ های مریض

تغذیه سگ های مریض جیره سگ های مریض مهم است، این جیره باید بسیار بهتر از چیزی باشد که سگ چیزی را به طور ارادی می […]
golden retriever with puppies 375x285 - تغذیه سگ ها در زمان شیردهی

تغذیه سگ ها در زمان شیردهی

تغذیه سگ ها در زمان شیردهی پس از زایمان، باید میزان تمایل سگ ماده برای تغذیه توله ها مشخص شود. تعدادی از سگ ماده ممکن است […]
infocute 375x375 - تغذیه توله سگ ها

تغذیه توله سگ ها

تغذیه توله سگ ها موضوع اساسی این است که تغذیه مناسب در هر مرحله زندگی باید به طور مطلوب در نیازهای تغذیه ای سگ در نظر […]
tdy 121010 puppies 01.grid 6x2 375x356 - جیره نوزدان سگ ها

جیره نوزدان سگ ها

جیره نوزدان سگ ها ۲ مرحله بسیار حیاتی در زندگی یک توله، ۳ تا ۵ روز اول پس از تولد و ۲ تا ۳ هفته پس […]
dog withfood 375x375 - نیازهای تغذیه ای سگ

نیازهای تغذیه ای سگ

نیازهای تغذیه ای سگ الف- کربوهیدرات ها قند نیشکر، نشاسته و قند شیر (لاکتوز) کربوهیدرات های اصلی موجود در غذا می باشند. سگ ها همانند انسان […]