a dog collar brown gold 375x342 - قلاده و بندهای سگ ها

قلاده و بندهای سگ ها

قلاده و بندهای سگ ها قلاده و بند، وسایل اساسی مورد نیاز به منظور کنترل سگ ها در کنار اهداف آموزشی است. بعلت موانع قانونی و […]
a4006f3b10a19256807d8d9afbf9eb9b 375x375 - خانه ای برای سگ ها

خانه ای برای سگ ها

خانه ای برای سگ ها به منظور راحتی صاحب سگ و رضایت سگ ها، هر سگ خانگی باید دارای محل خوابی برای خودش باشد. پس با […]
best dental products for dogs 375x375 - دندان درآوردن سگ

دندان درآوردن سگ

دندان درآوردن سگ در تخمین سن یک حیوان، زمان جوانه زدن دندان ها از لثه و ظهور دندان ها می توانند کمک کننده باشند. رشد دندانی […]
dog teeth 375x294 - معاینه دندان های سگ

معاینه دندان های سگ

معاینه دندان های سگ براساس این که دندان های سگ برای گرفتن طعمه و کشتن شکل گرفته اند، دندان های سگ را به انواعی تقسیم می […]
90585 800x536 Cutting the nail 375x375 - چیدن ناخن های سگ

چیدن ناخن های سگ

چیدن ناخن های سگ سگ ها دارای ۴ پنجه در هر پا می باشند. هر پنجه دارای یک بالشتک (پد) و یک ناخن می باشد. پنجه […]
grooming dog 375x375 - تیمار کردن و برس کشیدن سگ ها

تیمار کردن و برس کشیدن سگ ها

تیمار کردن و برس کشیدن سگ ها سگ ها از هر نژادی که باشند باید به صورت روزانه به وسیله ی یک برس مناسب تیمار گردند. […]
DogBath 375x375 - حمام دادن سگ ها

حمام دادن سگ ها

حمام دادن سگ ها در صورتی که تمیز نگه داشته شود و به طور معمول تیمار گردد تا بوی بدی ندهد، حمام دادن سگ ضروری نخواهد […]
Smokey tugging door open at MASAC 375x375 - آموزش باز و بسته کردن درها به سگ ها

آموزش باز و بسته کردن درها به سگ ها

آموزش باز و بسته کردن درها به سگ ها آموزش سگ به منظور بازکردن و بستن درب، ممکن است برای شما کاملاً مفید باشد. به منظور […]
s 500 opednews com 0 dog driving car jpg 25058 20121206 453 375x333 - آموزش رفتار در قبال اتومبیل به سگ ها

آموزش رفتار در قبال اتومبیل به سگ ها

آموزش رفتار در قبال اتومبیل به سگ ها قبل از اقدام به آموزش در داخل اتومبیل، ابتدا خطرات مرتبط با وسایل نقلیه را به او آموزش […]
dog training tip of the month august 375x375 - آموزش رفتار در خیابان به سگ

آموزش رفتار در خیابان به سگ

آموزش رفتار در خیابان به سگ با این آموزش، سگ شما رفتار در خیابان را یاد گرفته به طوریکه به سمت سگ های ولگرد نرفته و […]