a dog collar brown gold 375x342 - قلاده و بندهای سگ ها

قلاده و بندهای سگ ها

قلاده و بندهای سگ ها قلاده و بند، وسایل اساسی مورد نیاز به منظور کنترل سگ ها در کنار اهداف آموزشی است. بعلت موانع قانونی و […]
dog ears 375x375 - معاینه گوش سگ ها

معاینه گوش سگ ها

معاینه گوش سگ ها معاینه ی گوش های سگ در فواصل زمانی منظم ضروری است زیرا گاهی اوقات ممکن است که سگ ها به اوتیت و […]
animals widewallpaper magic dog eyes 71436 375x375 - معاینه ی چشم سگ

معاینه ی چشم سگ

معاینه ی چشم سگ چشم ها، مهم ترین عضو بدن در تمام موجودات زنده می باشند. عوامل گوناگونی نظیر جراحت، عفونت یا نقایص، ممکن است یر […]
a4006f3b10a19256807d8d9afbf9eb9b 375x375 - خانه ای برای سگ ها

خانه ای برای سگ ها

خانه ای برای سگ ها به منظور راحتی صاحب سگ و رضایت سگ ها، هر سگ خانگی باید دارای محل خوابی برای خودش باشد. پس با […]
best dental products for dogs 375x375 - دندان درآوردن سگ

دندان درآوردن سگ

دندان درآوردن سگ در تخمین سن یک حیوان، زمان جوانه زدن دندان ها از لثه و ظهور دندان ها می توانند کمک کننده باشند. رشد دندانی […]
dog teeth 375x294 - معاینه دندان های سگ

معاینه دندان های سگ

معاینه دندان های سگ براساس این که دندان های سگ برای گرفتن طعمه و کشتن شکل گرفته اند، دندان های سگ را به انواعی تقسیم می […]
90585 800x536 Cutting the nail 375x375 - چیدن ناخن های سگ

چیدن ناخن های سگ

چیدن ناخن های سگ سگ ها دارای ۴ پنجه در هر پا می باشند. هر پنجه دارای یک بالشتک (پد) و یک ناخن می باشد. پنجه […]
grooming dog 375x375 - تیمار کردن و برس کشیدن سگ ها

تیمار کردن و برس کشیدن سگ ها

تیمار کردن و برس کشیدن سگ ها سگ ها از هر نژادی که باشند باید به صورت روزانه به وسیله ی یک برس مناسب تیمار گردند. […]
DogBath 375x375 - حمام دادن سگ ها

حمام دادن سگ ها

حمام دادن سگ ها در صورتی که تمیز نگه داشته شود و به طور معمول تیمار گردد تا بوی بدی ندهد، حمام دادن سگ ضروری نخواهد […]
Smokey tugging door open at MASAC 375x375 - آموزش باز و بسته کردن درها به سگ ها

آموزش باز و بسته کردن درها به سگ ها

آموزش باز و بسته کردن درها به سگ ها آموزش سگ به منظور بازکردن و بستن درب، ممکن است برای شما کاملاً مفید باشد. به منظور […]