PDN title8 650x250 375x259 - کوری کاسکو

کوری کاسکو

کوری کاسکو Blindness در این حالت معمولاً هردو چشم کاسکو دچار کوری می شوند و حیوان دیگر نمی تواند محیط اطراف را ببیند. علت بروز بیماری […]
Sick African grey Laura Tomini 375x375 - چند بیماری در کاسکو

چند بیماری در کاسکو

چند بیماری در کاسکو زخم در کاسکو چنانچه بال های کاسکو قیچی نشده باشد، در هنگامی که پرنده را از قفس بیرون می آورید، پرنده پرواز […]
index 2 - تومور در کاسکو

تومور در کاسکو

تومور در کاسکو نئوپلاسم ها در بین طوطی ها گزارش شده اند. نئوپلاسم ها به دو گونه خوش خیم و بدخیم تقسیم می شوند و کاسکو […]
maxresdefault 4 375x375 - رشد بیش از حد منقار و ناخن کاسکو

رشد بیش از حد منقار و ناخن کاسکو

رشد بیش از حد منقار و ناخن کاسکو این عارضه یکی از عوارض بسیار شایع در بین کاسکو می باشد. این عارضه معمولاً در کاسکوهای مسن […]
Baby African Grey Close Up.292205741 large 375x375 - بیماری اسپرژیلوز کاسکو

بیماری اسپرژیلوز کاسکو

بیماری اسپرژیلوز کاسکو بیماری تنفسی پرندگان است که از آن جمله طوطی خاکستری آفریقایی را نیز درگیر می سازد. عامل مسبب بیماری گونه های متعدد قارچ […]
head lice s1 louse on human hair 375x335 - آلودگی به شپش در کاسکو

آلودگی به شپش در کاسکو

آلودگی به شپش در کاسکو شپش ها معمولاً به سه نوع دیده می شوند که عبارتند از: شپش پر، شپش بال و شپش بدن، شپش پر: […]
Ascaris male and female 1 13a9fth 375x358 - آلودگی به کرم ها در کاسکو

آلودگی به کرم ها در کاسکو

آلودگی به کرم ها در کاسکو آلودگی به تعدادی از کرم های گرد، پهن و روده ای در طوطی سانان و از آن جمله طوطی خاکستری […]
coccidiosis 2 375x304 - بیماری کوکسیدیوز کاسکو

بیماری کوکسیدیوز کاسکو

بیماری کوکسیدیوز کاسکو بیماری انگلی تک یاخته ای است که تمامی پرندگان و از جمله طوطی خاکستری آفریقایی را نیز مبتلا نموده و با علایمی نظیر: […]
002 boerderij image WP7050I02 375x375 - بیماری کوریزای عفونی کاسکو

بیماری کوریزای عفونی کاسکو

بیماری کوریزای عفونی کاسکو بیماری حاد تنفسی پرنده ها است که تمامی طوطی سانان و از جمله کاسکو را درگیر می سازد. عامل مسبب بیماری باکتری […]
Psittacus erithacus  perching on tray 8d 375x375 - بیماری مایکوپلاسموز کاسکو

بیماری مایکوپلاسموز کاسکو

بیماری مایکوپلاسموز کاسکو بیماری تنفسی مزمنی است که با علایم تنفسی و ترشحات بینی مشخص می شود. عامل بیماری زا باکتری مایکوپلاسما گالی سپتیکم است و […]