Moulting canary 375x375 - بیماری پوستی و پر در قناری

بیماری پوستی و پر در قناری

بیماری پوستی و پر در قناری پیدایش اختلال در وضعیت پرها وضع ظاهری و کیفیت پرها در بیشتر اوقات بیان کننده وضع درونی و چگونگی سلامت […]
78487043 375x375 - تخم ماندگی در قناری

تخم ماندگی در قناری

تخم ماندگی در قناری یکی از عوارضی که نسبتاً شایع بوده و موجبات ناراحتی پرندگان قفس را به وجود می آورد توقف تخم در لوله های […]
juniorbackdrop 375x375 - بیماری دستگاه ادراری قناری

بیماری دستگاه ادراری قناری

بیماری دستگاه ادراری قناری در پرندگان قفس، کلیه ها در ناحیه لگن و در بین مهره ها فرورفته است و این موجودات فاقد مثانه می باشند […]
canary cc steve p20081 375x375 - بیماری دستگاه گوارش قناری

بیماری دستگاه گوارش قناری

بیماری دستگاه گوارش قناری عوارض دستگاه گوارش، یکی از شایع ترین مسائل در طب درمانی پرندگان قفس است. وجود هر نوع اختلال در دستگاه گوارشی علائمی […]
Canary respiratory system diseases 375x375 - بیماری های دستگاه تنفسی قناری

بیماری های دستگاه تنفسی قناری

بیماری های دستگاه تنفسی قناری دستگاه تنفس پرندگان از نظر ساختمانی و تشریحی با سایر مهره داران کاملاً متفاوت می باشد و از این جهت برای […]
AmericanSingerCanaryWBC Ap13C 375x290 - قناری های کمیاب و نادر

قناری های کمیاب و نادر

قناری های کمیاب و نادر قناری آوازه خوان آمریکایی (American Singer) این پرنده که هم به خاطر صدا و هم به جهت فرم بدن تکثیر می […]
Japanese Hoso 375x375 - قناری هوزو ژاپنی

قناری هوزو ژاپنی

قناری هوزو ژاپنی (Japanese Hoso) کشور ژاپن به جهت پرورش قناری ھای گوناگون شهرتی بسزا دارد. پرورش دهندگان ژاپنی با دست های توانا و ماهر خود […]
Munich Canary 375x375 - قناری مونیخی

قناری مونیخی

قناری مونیخی (Munich Canary) این قناری به دسته قناری های پرصاف که به خاطر شکل و فرم تکثیر می شوند تعلق دارد. همانند قناری های برن، […]
bernois 375x375 - قناری برنی

قناری برنی

قناری برنی (Bernese) شهر برن پایتخت کشور سوئیس اختصاصاً نوعی قناری خاص را تولید کرده است که به آن برنی گفته می شود. این قناری ها […]
Fusan 375x375 - قناری سوسماری (Lizard)

قناری سوسماری (Lizard)

قناری سوسماری (Lizard) پرهای این پرنده و نقش بندی آن طوری است که انسان تصور میکند بدن آنها فلس دار و همانند پوست سوسمار می باشد. […]