Zebra Finch Images 375x375 - مسمومیت در سهره

مسمومیت در سهره

مسمومیت در سهره مسمومیت با تفلون : مسمومیت با تفلون یکی از مسمومیت های شایع است که اخیراً در پرندگان خانگی دست آموز به وفور گزارش […]
recurrent diarrheapolyuria in cockatiel 21500956 375x300 - اسهال در سهره

اسهال در سهره

اسهال در سهره اسهال یک عارضه یا سندرم است که عوامل مختلفی باعث بروز آن در فنچ ها می گردد. عامل مسبب این عارضه می تواند […]
Quick annotated 1 - رشد بیش از حد ناخن در سهره

رشد بیش از حد ناخن در سهره

رشد بیش از حد ناخن در سهره این عارضه یکی از عوارض شایع در بین فنچ ها می باشد. این عارضه معمولاً در فنچ های مسن […]
Ca set 375x287 - کمبود کلسیم در سهره

کمبود کلسیم در سهره

کمبود کلسیم در سهره کلسیم ماده افزودنی بسیار مهمی است که باید حتماً به جیره غذایی فنچ های نگهداری شده در داخل قفس اضافه شود. کمبود […]
eggbindinggroup 375x269 - گیر کردن تخم در مجرای اویدوکت

گیر کردن تخم در مجرای اویدوکت

گیر کردن تخم در مجرای اویدوکت یک عارضه تولید مثلی است که به وفور در فنچ ها دیده می شود. در این عارضه تخم در اویدوکت […]
feature twirling2 375x264 - بیماری ستاره نگری در سهره

بیماری ستاره نگری در سهره

بیماری ستاره نگری در سهره (Stargazine) یکی از بیماری های شایع در بین فنچ ها می باشد که در آن فنچ سر خود را به سوی […]
Blue Finch cipo 8212 375x375 - زخم ها و بریدگی در سهره

زخم ها و بریدگی در سهره

زخم ها و بریدگی در سهره (Wound) عوامل فیزیکی فراوانی وجود دارد که منجر به ایجاد زخم و بریدگی در فنچ ها می نمایند. اگر زخم […]
finches health 375x322 - شکستگی ها در سهره

شکستگی ها در سهره

شکستگی ها در سهره (Fractures) فنچ ها پرندگان ظریفی هستند و استخوان های پا و بال آنان بسیار ظریف و حساس بوده و ممکن است که […]
giardia ilustracao giardiase ilustracao giardiase 150979 375x375 - بیماری ژیاردیاز در سهره

بیماری ژیاردیاز در سهره

بیماری ژیاردیاز در سهره (Giardiasis) بیماری انگلی وسیع الانتشاری است که خسارت های زیادی وارد می کند و فنچ ها را به شدت درگیر می سازد. […]
House Dust Mite 375x375 - بیماری جرب در سهره

بیماری جرب در سهره

بیماری جرب در سهره (Mites) در پرندگانی که تنها در یک قفس نگهداری می شوندانگل ها به ندرت دیده می شوند، ولی نشانه های ناشی از […]