تغذیه گربه های خانگی

Feeding the cats - تغذیه گربه های خانگی

روش تغذیه گربه های خانگی مهم ترین قسمت نگهداری گربه، تغذیه ی آن می باشد. گربه ها جانورانی گوشتخوار می باشند. گربه ها در حالت طبیعی به گوشت خام، استخوان و مواد گیاهی که در معده ی شکار آنها وجود دارد علاقه نشان می دهند. گوشت مورد نیاز گربه می تواند گوشت قرمز، سفید، خام […]