ترکیب غذایی سگ ها

free feeding dogs - ترکیب غذایی سگ ها

ترکیب غذایی سگ ها معمولاً سگ هایی که در خانه نگهداری می شوند با پس مانده های غذایی یا مواد مخلوط جوشیده شده یا غذاهایی نظیر آرد ذرت، آرد جو یا سبوس گندم، با گوشت و خمیر کردن این ها تغذیه می کنند. چنین غذاهای ساده ای باید با یک درصد پودر استخوان ترکیب شوند. […]

تغذیه سگ های مخصوص تولیدمثل

feeding the pregnant dog1 - تغذیه سگ های مخصوص تولیدمثل

تغذیه سگ های مخصوص تولیدمثل سگ هایی که به منظور تکثیر نسل استفاده می شوند نیاز به غذا و مراقبت بهتری دارند. غذاهایی نظیر جگر که منبع خوب آهن، مس و ویتامین ب کمپلکس به علاوه پروتئین می باشند، باید به طور منظم در جیره ی غذایی منظور گردند. بعلاوه باید این کار را در […]

تغذیه سگ های مریض

ask a vet my dog is sick how do i know when to go to the vet - تغذیه سگ های مریض

تغذیه سگ های مریض جیره سگ های مریض مهم است، این جیره باید بسیار بهتر از چیزی باشد که سگ چیزی را به طور ارادی می خورد. هنگامی که سگ قادر نیست که غذا را به طور ارادی مصرف کند، نباید غذا را در گلوی سگ سرازیر نمود. باید به میزان کم و مطابق با […]

تغذیه سگ ها در زمان شیردهی

golden retriever with puppies - تغذیه سگ ها در زمان شیردهی

تغذیه سگ ها در زمان شیردهی پس از زایمان، باید میزان تمایل سگ ماده برای تغذیه توله ها مشخص شود. تعدادی از سگ ماده ممکن است در مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت ابتدایی پس از زایمان غذای کمی مصرف کنند، پس از آن، اشتهای آنها به تمام موادغذایی، به طور مشخصی افزایش یافته و در […]

تغذیه توله سگ ها

infocute - تغذیه توله سگ ها

تغذیه توله سگ ها موضوع اساسی این است که تغذیه مناسب در هر مرحله زندگی باید به طور مطلوب در نیازهای تغذیه ای سگ در نظر گرفته شود. در بررسی این نیازها، موردی که باید با دقت ملاحظه گردد، تاثیرات محیطی و روانی برنامه های مدیریتی مختلف و روش های غذادهی می باشد. الف- نسبت […]

جیره نوزدان سگ ها

tdy 121010 puppies 01.grid 6x2 - جیره نوزدان سگ ها

جیره نوزدان سگ ها ۲ مرحله بسیار حیاتی در زندگی یک توله، ۳ تا ۵ روز اول پس از تولد و ۲ تا ۳ هفته پس از مرحله از شیر گرفتن می باشند. در هنگام تولد، توله از نظر فیزیولوژی و نورولوژی نابالغ است. استرس تولد و تغییرات ناگهانی محیط از رحم به مرحله پس […]

نیازهای تغذیه ای سگ

dog withfood - نیازهای تغذیه ای سگ

نیازهای تغذیه ای سگ الف- کربوهیدرات ها قند نیشکر، نشاسته و قند شیر (لاکتوز) کربوهیدرات های اصلی موجود در غذا می باشند. سگ ها همانند انسان ها می توانند کربوهیدرات های مشابه را نیز به مصرف برسانند، بدون این که بیماری خاصی در اثر مصرف کربوهیدرات پیش بیاید. در اغلب موارد سگ ها فقط یا […]