Bahmaei Sheep 600x570 - گوسفند نژاد بهمئی

گوسفند نژاد بهمئی(Bahmaei)

تاریخچه و پراکنش

نژاد بهمئی از نژاد های استان کهگیلویه و بویر احمد می باشد و در مناطق گرمسیری این استان زندگی می کند.

خصوصیات ظاهری

رنگ بدن سفید (سی سار) می باشد. ۳۵ تا ۴۵ رصد از گوسفندان موجود، در انتهای پوزه و انتهای اندام های حرکتی، مفصل خرگوشی و دور حدقه چشم و گوش ها رنگ سیاه یا قهوه ای دارند. اکثرا دارای گوش های پهن و برگی شکل، کمر کشیده و راست و صورت کشیده و ذوزنقه ای هستند. از نظر شاخ به دو شکل شاخ دار و بی شاخ دیده می شوند. بعضی از میش ها شاخ و اندام های حرکتی ظریف و کشیده ای دارند و دارای مقاومت زیاد برای راه پیمایی رد شرایط عشایری نیستند.

 

صفت قوچ میش
وزن (کیلوگرم) ۶۵ تا ۷۵ ۴۵ تا ۵۰
ارتفاع (سانتی متر) ۷۰ تا ۷۵ ۶۰ تا ۶۵