گوسفند نژاد بهمئی

Bahmaei - گوسفند نژاد بهمئی

گوسفند نژاد بهمئی(Bahmaei)

تاریخچه و پراکنش

نژاد بهمئی از نژاد های استان کهگیلویه و بویر احمد می باشد و در مناطق گرمسیری این استان زندگی می کند.

خصوصیات ظاهری

رنگ بدن سفید (سی سار) می باشد. 35 تا 45 رصد از گوسفندان موجود، در انتهای پوزه و انتهای اندام های حرکتی، مفصل خرگوشی و دور حدقه چشم و گوش ها رنگ سیاه یا قهوه ای دارند. اکثرا دارای گوش های پهن و برگی شکل، کمر کشیده و راست و صورت کشیده و ذوزنقه ای هستند. از نظر شاخ به دو شکل شاخ دار و بی شاخ دیده می شوند. بعضی از میش ها شاخ و اندام های حرکتی ظریف و کشیده ای دارند و دارای مقاومت زیاد برای راه پیمایی رد شرایط عشایری نیستند.

 

صفت قوچ میش
وزن (کیلوگرم) 65 تا 75 45 تا 50
ارتفاع (سانتی متر) 70 تا 75 60 تا 65