American Merino Sheep 375x375 - گوسفند نژاد امریکن مرینو

گوسفند نژاد امریکن مرینو

گوسفند نژاد امریکن مرینو(American Merino) نژاد امریکن مرینو دارای سه تیپ A ،B ، C است. بیش از ۹۵ درصد مرینو ها کم مو یا بی […]
Bahmaei Sheep 375x375 - گوسفند نژاد بهمئی

گوسفند نژاد بهمئی

گوسفند نژاد بهمئی(Bahmaei) تاریخچه و پراکنش نژاد بهمئی از نژاد های استان کهگیلویه و بویر احمد می باشد و در مناطق گرمسیری این استان زندگی می […]
Baluchi Sheep. 375x375 - گوسفند نژاد بلوچی

گوسفند نژاد بلوچی

گوسفند نژاد بلوچی تاریخچه در رابطه با تاریخچه پروش و پیدایش گوسفند بلوچی اطلاعات مستندی موجود نیست، ولی ایجاد بیش از ۲۹ درصد گوسفندان ایران از […]
Barbados Black Belly Sheep 375x375 - گوسفند نژاد باربادوس بلک بلی

گوسفند نژاد باربادوس بلک بلی

گوسفند نژاد باربادوس بلک بلی (Barbados Black Belly) گوسفند نژاد باربادوس بلک بلی در منطقه باربادوس در کشور انگلیس زیست می کند. در بیشتر مطالعات منشا […]
Black Welsh Mountain 375x375 - گوسفند نژاد بلک ولش مانتین

گوسفند نژاد بلک ولش مانتین

گوسفند نژاد بلک ولش مانتین (Black Welsh Mountain) در قرون وسطی نژاد بلک ولش مانتین به دلیل کیفیت برتر گوشت مطرح بوده است. این نژاد دارای […]
Chlamydiosis 375x375 - کلامیدیوسیس در پرندگان شکاری

کلامیدیوسیس در پرندگان شکاری

کلامیدیوسیس در پرندگان شکاری (Chlamydiosis) یا (Capillaria annulata) از آنجایی که این بیماری در بین طوطی ها نیز بسیار رایج است، لذا بعضاً به آن تب […]
Anser cygnoidesاصلی 375x375 - غاز هویان

غاز هویان

غاز هویان (Anser cygnoides) Huoyan خاستگاه و منشا این نژاد یکی از ایالت های کشور چین می باشد. البته این نژاد با غازهای چینی که قبلا […]
Sexual camel 375x375 - تفاوت ساختار بدنی نرمال شتر نر و ماده

تفاوت ساختار بدنی نرمال شتر نر و ماده

تفاوت ساختار بدنی نرمال شتر نر و ماده به طور کلی تفاوت جنسیتی (Sexual dimorphism) واضحی را در شتر ها می توان مشاهده کرد. شتر نر […]
buy camel 375x375 - دستور العمل های عمومی برای خرید شتر مناسب

دستور العمل های عمومی برای خرید شتر مناسب

دستور العمل های عمومی برای خرید شتر مناسب شتر هایی که در بازار ها به فروش می رسند، اغلب بهترین حیوانات نیستند. بنابراین، قابل توصیه است […]
Anser anser domesticus 375x375 - غاز امبدن

غاز امبدن

غاز امبدن ( Anser anser ) Embden غاز امبدن یکی از بزرگترین غاز ها محسوب می شود. رنگ این گونه از غازها سفید بوده و دارای […]